Agenda

  • Agenda met MS Outlook ‘look en feel’ en functionaliteit
  • Mogelijkheid om afspraken te synchroniseren met de persoonlijke MS Outlook agenda
  • Afspraken zijn gekoppeld aan activiteiten, projecten en/of klanten
  • Medewerkers inplannen in agenda op roosterdiensten (vroeg, midden, laat etc.)
  • Inzicht in beschikbaarheid van medewerkers per dag en tijd
  • Inzicht in geplande werkzaamheden voor een
  • klant/project per medewerkers per dag

Met de Agenda module kan men medewerkers inplannen op activiteiten, projecten, klanten en organisatieonderdelen tot op dag- en tijdniveau in een agenda. De persoonlijke agenda kan met de Outlook agenda gesynchroniseerd kan worden.

Beschikbaarheid

De Agenda module heeft veel overeenkomsten met de Outlook agenda. Waar in Outlook ‘ongestructureerd’ wordt gepland (vrije teksten), wordt in deze module ‘gestructureerd’ gepland (uit voorgedefinieerde activiteiten, projecten enz). Een belangrijke uitbreiding hierop is dat de Agenda module ook inzicht geeft in de beschikbaarheid per dag van medewerkers op basis van de rooster-, feestdag- en verlofregistratie minus de ingeplande werkzaamheden. Verder kan eenvoudig inzicht worden gegeven in de ingeplande werkzaamheden per activiteit, project, klant of afdeling. De budgetplanning module heeft als doel om te zorgen dat projecten en werkzaamheden binnen het beschikbare budget blijven. De Agenda module heeft als doel om te zorgen dat een klus goed “bemand” wordt. Dat wil zeggen dat op basis van beschikbaarheid men per dag(deel) medewerkers kan inplannen voor werkzaamheden.

Naar module Ziekte en Verlof